Traduceri Documente

Traducerea efectuata de catre un traducator autorizat de Ministerul Justitiei este o traducere autorizata. La finalul traducerii dumneavostra se aplica incheierea traducatorului impreuna cu semnatura si stampila acestuia. Prin incheierea respectiva traducatorul autorizat confirma faptul ca traducerea a fost efectuata corect, fara omisiuni, si ca, prin traducere, nu s-a modificat continutul si sensul anumitor cuvinte sau fraze.

Traducerile legalizate sunt diferite de traducerile autorizate. In practica, o traducere legalizata reprezinta certificarea unui notar public asupra autenticitatii semnaturii traducatorului autorizat si detinerea de catre acesta a unei autorizatii de traducere recunoscuta de Ministerul de Justitie. In concluzie, traduceri legalizate inseamna traduceri autorizate ce sunt legalizate de un notar public (de exemplu, asa cum se legalizeaza o copie a unui certificat de nastere, la fel se legalizeaza si o traducere autorizata). Se pot legaliza doar traduceri autorizate efectuate de un traducator autorizat ce este inscris in registrul de evidenta al biroului notarial respectiv.  Atentie! Pentru ca o traducere să fie legalizata, este nevoie de prezentarea documentului dumneavoastra in original in prezenta notarului.

Daca nu doriti ca documentul dumneavoastra sa fie tradus integral atunci vorbim de o traducere in extras. Este necesara mentionarea partii documentului ce se doreste a fi tradusa.

TRADUCERI STANDARD: 

  • acte si taloane auto, diplome de bacalaureat, diplome de licenta, diplome de master, foi matricole, situatii scolare, alte acte de studii; certificate de nastere, certificate de casatorie, certificate de deces, carti de identitate, caziere judiciare, caziere auto, pasapoarte etc.

TRADUCERI JURIDICE:

  • promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare, contracte vanzare-cumparare, contracte de munca, contracte de comodat, inchiriere; acte constitutive, hotarari/decizii, contracte de cesiune, certificate constatatoare; sentinte, procuri; acte studii; dosare emigrare/imigrari, adeverinte, invitatii, declaratii etc.

TRADUCERI ECONOMICE/BANCARE:

  • fluturasi de salariu, dosare de participare la licitatii; dosare finantare europeana; leasing; adeverinte/declaratii de venit; bilanturi; rapoarte de audit; facturi de import; facturi de export, conditii de creditare; extrase de cont bancar; asigurari; ordine de transfer bancar; rapoarte de audit bancar; scrisori de garantie; contracte de credit etc.

TRADUCERI COMERCIALE:

  • certificate de origine a marfii, certificate constatatoare; certificate de înmatriculare, acte constitutive, acte aditionale, caziere fiscale, contracte de vanzare-cumparare, contracte de inchiriere, contracte de asociere etc.

TRADUCERI MEDICALE:

  • articole medicale, documente de informare a pacientilor, scrisori medicale, fise medicale, bilete externare/internare, retete medicale, prospecte medicale; ghiduri de utilizare pentru personal medical si pacienti, manuale si brosuri de prezentare, buletine analiza, chestionare medicale, software medical, studii clinice, rapoarte medicale, adeverinte medicale, buletine de analiza, studii clinice etc.

TRADUCERI TEHNICE:

  • industria lemnului, industria chimica, constructii, inginerie, electrotehnica, electronica, medicina, industria alimentara, industria textila, devize, oferte de lucru, manuale de utilizare aparatura/echipamente, brosuri, prospecte, tratate, site-uri web.